Skånska hovrätten meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Transportledet och Sparbanken Skåne

Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Sparbanken Skåne och Transportledet som var ett av Sverige största privatägda åkerier. Det var i maj 2013 som Sparbanken Skåne omedelbart sade upp Transportledets krediter och spärrade bolagets checkräkningskonto för utbetalningar, vilket tvingade bolaget att ansöka om konkurs.

Skadeståndsmålet som är värt drygt 60 000 000 kr gäller frågan om Banken haft rätt att säga upp Transportledets krediter i förtid och omedelbart dels på grund av att det funnits skälig anledning att anta att åkeriet inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser till Banken, dels på grund av att Bankens säkerhet inte längre var betryggande.