Medarbetare

img_9522_svartvit_web

Anders Bohmansson, Advokat

Advokat sedan 2006
Innehavare av advokatbyrå sedan 2007
Medlem i Försäkringsjuridiska föreningen i Stockholm sedan 2006
Biträdande jurist vid Advokatfirman Magnergård & Partner AB i Stockholm 2001-2007
Egen verksamhet i Advokatfirman Anders Bohmansson 2007-2008
Advokatfirman Bohmansson AB 2008-2011
Advokaterna Bohmansson & Schultz AB 2011-2015
Advokatfirman Bohmansson & Co AB 2015-
Styrelseledamot i ÖSK Bandy

Emma_Jansson

Emma Jansson, Advokatsekreterare

Emma Jansson hanterar tidsbokningar och övrig administration samt biträder advokatbyråns jurister vid handläggningen av vissa juridiska ärenden såsom bouppteckningar, arvskiften och bodelningar m.m.

Ellen_3

Ellen Ingvarsson, jurist

Tvistelösning, migrationsmål, familjemål, LVU-, LVM- och LPT-mål, uppdrag som målsägandebiträde,
särskild företrädare för barn samt allmän praktik.