ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Konsumenttvistnämnden hjälper den som är konsument och har ett krav i anledning av en advokattjänst samt har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten eller advokatbyrån.

Du når Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd enligt nedan.

Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Kontakt


Postadress

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

E-post

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Webbplats

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Telefon

08-459 03 00 (växel)