Försäkringsrätt

Ett avtal om försäkring avser försäkringsgivarens åtagande att ansvara för risken att en för försäkringstagaren ekonomiskt sett negativ eller betungande händelse (det s.k. försäkringsfallet) inträffar i framtiden.

Försäkringsrättsliga problem löses genom tillämpning av dels lagregler, dels gällande försäkringsvillkor.

Vi har särskild kompetens inom området försäkringsavtalsrätt och kan hjälpa dig eller ditt företag. Vi hjälper dig med tvister eller andra frågor som rör de allra flesta typer av försäkring.


Relaterade nyheter

Bohmansson & Co biträder försäkringstagare i tvist med Länsförsäkringar Bergslagen

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder försäkringstagare i tvist med Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag inför Stockholms tingsrätt

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer