Affärsjuridik

Med affärsjuridik kan avses avtalsskrivning och förhandlingar i förebyggande syfte eller för att juridiskt korrekt avsluta en affär. Det kan även gälla hanteringen av en redan uppkommen affärstvist i domstol. Vi kan hjälpa till oavsett i vilket skede eller vilken situation ditt företag befinner sig. Vi kan exempelvis utföra en due dilligence i samband med ett företagsköp, granska eller upprätta köpehandlingar vid ett fastighetsförvärv eller ge synpunkter på hur ett kontrakt eller en annan handling bör utformas i princip oavsett vilken typ av avtal det är frågan om.


Det kan också handla om problem som rör obestånd och frågan om företaget kan undvika utmätning eller konkurs. Vi har särskild kompetens när det gäller att hantera en obeståndssituation i förhållande till banker och andra fordringsägare.

I nedanstående rättsfall från Högsta domstolen kan du läsa om vad som hände företagaren och fastighetsägaren Mikael Sjövall i Karlskoga när banken
plötsligt sade upp lånen och försatte honom och hans livsverk i konkurs, om Mikaels långa kamp mot domstolarna och en av Sveriges största banker och om hur Högsta domstolen till slut gav honom rätt (NJA 2011 s. 951 och 2013 s. 421).