Nyheter

Göta hovrätts dom gällande mordförsök i Örebro i juli 2021 har överklagats till Högsta domstolen med åberopande av att grund för resning föreligger

Försvarare för kvinnan är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder pojke i skadeståndsmål mot HVB-hem i Laxå

Ombud för pojken är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist gällande hävning av leasingavtal

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Advokatfirman Bohmansson & Co AB biträder entreprenör i tvist gällande bättre rätt till aktier

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

En ansökan om resning i ett tvistemål har getts in till Skånska hovrätten

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs mer

Göta hovrätt sänker straffet för man dömd för narkotikabrott och grovt narkotikabrott

Försvarare för mannen var advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder försäkringstagare i tvist med Länsförsäkringar Bergslagen

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Advokatfirman Bohmansson & Co har biträtt två polska medborgare i ärende gällande återkrav av föräldrapenning

Ombud för förmånstagarna var jurist Agnes Axelsson

Läs mer

Örebro tingsrätt frikänner ung kvinna från åtal för försök till mord

Försvarare för den tilltalade var Anders Bohmansson.

Läs mer

En resningsansökan gällande mordet på Fatima Berggren i Västerås har idag getts in till Högsta domstolen

I dom av den 15 mars 2019 i tingsrättens mål nr B 448-17 dömde Västmanlands tings-rätt Kent Larsson för att ha mördat och stycket Fatima Berggren i Västerås den 18-20 maj 2017.

Läs mer

Välkommen Philip!

Vi har glädjen att meddela att Philip Oxelbark den 1 september tillträder en tjänst som biträdande jurist hos Bohmansson & Co.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder försäkringstagare i tvist med Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag inför Stockholms tingsrätt

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co söker jurister

Advokatfirman Bohmansson & Co letar efter en eller två jurister med stationering i Örebro.

Läs mer

Sjövall-rättegången fortsätter i hovrätten

Huvudförhandlingen i mångmiljonmålet börjar den 21 februari och avslutas den 26 februari 2021.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder klienter i arvstvist inför Göteborgs tingsrätt

Ombud för svarandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i bygglovsärende

Ombud för klagandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i avtalstvist med Arbetsförmedlingen

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson och Agnes Axelsson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i entreprenadtvist inför Södertälje tingsrätt

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Göta hovrätt sänker straffet för dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro.

Försvarare var Advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Idag börjar rättegången avseende dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro i mars i år

Idag börjar rättegången avseende dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro

Läs mer

Resningsansökan gällande mord

Advokat Anders Bohmansson har påbörjat arbetet med en resningsansökan.

Läs mer

Rättegången gällande ”Trapphusmordet” har inletts

Försvarare för den misstänkte är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd

Göta Hovrätt har den 16 oktober 2019 meddelat prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Mikael Sjövall och SEB.

Läs mer

Digital uppfräschning

Varmt välkommen till vår nya hemsida. Här kan ni enkelt läsa om vår verksamhet, om våra medarbetare samt om oss som företag.

Läs mer