Nyheter

Bohmansson & Co biträder försäkringstagare i tvist med Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag inför Stockholms tingsrätt

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co söker jurister

Advokatfirman Bohmansson & Co letar efter en eller två jurister med stationering i Örebro.

Läs mer

Sjövall-rättegången fortsätter i hovrätten

Huvudförhandlingen i mångmiljonmålet börjar den 21 februari och avslutas den 26 februari 2021.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder klienter i arvstvist inför Göteborgs tingsrätt

Ombud för svarandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i bygglovsärende

Ombud för klagandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i avtalstvist med Arbetsförmedlingen

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson och Agnes Axelsson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i entreprenadtvist inför Södertälje tingsrätt

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Göta hovrätt sänker straffet för dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro.

Försvarare var Advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Idag börjar rättegången avseende dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro i mars i år

Idag börjar rättegången avseende dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro

Läs mer

Resningsansökan gällande mord

Advokat Anders Bohmansson har påbörjat arbetet med en resningsansökan.

Läs mer

Rättegången gällande ”Trapphusmordet” har inletts

Försvarare för den misstänkte är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd

Göta Hovrätt har den 16 oktober 2019 meddelat prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Mikael Sjövall och SEB.

Läs mer

Digital uppfräschning

Varmt välkommen till vår nya hemsida. Här kan ni enkelt läsa om vår verksamhet, om våra medarbetare samt om oss som företag.

Läs mer