Anders Bohmansson

Advokat

Anders Bohmansson arbetar främst med brottmål (även EKO-mål) och tvistemålsprocesser. Han har mångårig erfarenhet av processande i domstol och är utöver brottmål verksam inom hela civilrätten omfattande såväl förmögenhetsrätt som familjerätt.


Specialområden är, förutom brottmål, affärsjuridik med särskild inriktning på bolagsrättsliga problem, försäkringsavtalsrätt samt hyres- och fastighetsrättsliga frågor. Anders Bohmansson kan även hjälpa till med resningsansökningar i säväl straffrättsliga som civilrättsliga ärenden.


Refererade avgöranden i Högsta domstolen:

NJA 2011 s. 951

NJA 2013 s. 421


Advokat sedan 2006

Innehavare av advokatbyrå sedan 2007

Medlem i Försäkringsjuridiska föreningen i Stockholm sedan 2006

Biträdande jurist vid Advokatfirman Magnergård & Partner AB i Stockholm 2001-2007

Egen verksamhet i Advokatfirman Anders Bohmansson 2007-2008

Advokatfirman Bohmansson AB 2008-2011

Advokaterna Bohmansson & Schultz AB 2011-2015

Advokatfirman Bohmansson & Co AB 2015-

Styrelseordförande i ÖSK Bandy

Ellen Ingvarsson

Advokat

Ellen Ingvarsson åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål, inom familjerätt samt LVU-, LVM- och LPT-mål. Hon är även verksam inom tvistelösning, migrationsrätt, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt allmän praktik.


Advokatfirman Bohmansson & Co AB, 2019 -

Agnes Axelsson

Jurist

Agnes Axelsson åtar sig uppdrag som offentlig försvarare i brottmål och har därutöver ett särskilt intresse för tvistelösning. Hon är även verksam inom familjerätt, migrationsrätt samt såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.


Advokatfirman Bohmansson & Co AB, 2020 -

Philip Oxelbark

Jurist

Philip Oxelbark erhöll examen vid Örebro Universitet år 2018 och har arbetat inom det familjerättsliga området sedan dess. Han har erfarenhet av uppdrag som ombud i vårdnadstvister samt som offentligt biträde i mål inom LVU, LVM och LPT. Philip Oxelbark förordnas även som särskild företrädare för barn och målsägandebiträde i brottmål, samt åtar sig uppdrag inom allmän praktik.


Advokatfirman Bohmansson & Co AB, 2021 -

Familjens Jurist i Sverige AB, Örebro, 2018 - 2021

Jonas Brandin

Advokatsekreterare

Jonas Brandin hanterar tidsbokningar och övrig administration samt biträder advokatbyråns jurister vid handläggningen av vissa juridiska ärenden såsom bouppteckningar, arvskiften och bodelningar m.m.

Välkommen att ta en kontakt

Kontakta oss

  Jag godkänner att bli kontaktad.

  Örebro

  • Olaigatan 15

   703 61 Örebro

  • Telefon:

   +46 19 10 50 60

  • Fax:

   +46 19 10 60 65

  • Mail:

   info@bohmansson.se

  Karlskoga

  • Kungsvägen 35

   691 31 Karlskoga

  • Telefon:

   +46 19 10 50 60

  • Fax:

   +46 19 10 60 65

  • Mail:

   info@bohmansson.se

  Stockholm

  • Klarabergsviadukten 70
   Sektion D, Plan 4,
   111 64 Stockholm

  • Postadress:

   Box 70396
   107 24 Stockholm

  • Telefon:

   +46 8 506 362 17