Anders Bohmansson

Advokat

Anders Bohmansson arbetar främst med brottmål (även EKO-mål) och tvistemålsprocesser. Han har mångårig erfarenhet av processande i domstol och är utöver brottmål verksam inom hela civilrätten omfattande såväl förmögenhetsrätt som familjerätt.


Specialområden är, förutom brottmål, affärsjuridik med särskild inriktning på bolagsrättsliga problem, försäkringsavtalsrätt samt hyres- och fastighetsrättsliga frågor. Anders Bohmansson kan även hjälpa till med resningsansökningar i säväl straffrättsliga som civilrättsliga ärenden.


Refererade avgöranden i Högsta domstolen:

NJA 2011 s. 951

NJA 2013 s. 421


Advokat sedan 2006

Innehavare av advokatbyrå sedan 2007

Medlem i Försäkringsjuridiska föreningen i Stockholm sedan 2006

Biträdande jurist vid Advokatfirman Magnergård & Partner AB i Stockholm 2001-2007

Egen verksamhet i Advokatfirman Anders Bohmansson 2007-2008

Advokatfirman Bohmansson AB 2008-2011

Advokaterna Bohmansson & Schultz AB 2011-2015

Advokatfirman Bohmansson & Co AB 2015-

Ellen Ingvarsson

Advokat

Ellen Ingvarsson åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål, inom familjerätt samt LVU-, LVM- och LPT-mål. Hon är även verksam inom tvistelösning, migrationsrätt, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt allmän praktik.


Advokatfirman Bohmansson & Co AB, 2019 -

Agnes Axelsson

Advokat

Agnes Axelsson åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål och har därutöver ett särskilt intresse för tvistelösning. Hon är även verksam inom familjerätt, migrationsrätt samt såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.


Advokatfirman Bohmansson & Co AB, 2020 -

Philip Oxelbark

Jurist

Philip Oxelbark erhöll examen vid Örebro Universitet år 2018 och har arbetat inom det familjerättsliga området sedan dess. Han har erfarenhet av uppdrag som ombud i vårdnadstvister samt som offentligt biträde i mål inom LVU, LVM och LPT. Philip Oxelbark förordnas även som särskild företrädare för barn och målsägandebiträde i brottmål, samt åtar sig uppdrag inom allmän praktik.


Advokatfirman Bohmansson & Co AB, 2021 -

Familjens Jurist i Sverige AB, Örebro, 2018 - 2021

Evelina Gryth

Jurist

Evelina Gryth har ett särskilt intresse för civilrätt. Hon arbetar med tvistelösning men åtar sig även offentliga uppdrag såsom målsägandebiträde i brottmål, särskild företrädare för barn samt allmän praktik.


Advokatfirman Bohmansson & Co AB, 2023 -

Välkommen att ta en kontakt

Kontakta oss

  Jag godkänner att bli kontaktad.

  Örebro

  • Olaigatan 15

   703 61 Örebro

  • Telefon:

   +46 19 10 50 60

  • Fax:

   +46 19 10 60 65

  • Mail:

   info@bohmansson.se

  Karlskoga

  • Kungsvägen 35

   691 31 Karlskoga

  • Telefon:

   +46 19 10 50 60

  • Fax:

   +46 19 10 60 65

  • Mail:

   info@bohmansson.se

  Stockholm

  • Klarabergsviadukten 70
   Sektion D, Plan 4,
   111 64 Stockholm

  • Postadress:

   Box 70396
   107 24 Stockholm

  • Telefon:

   +46 8 506 362 17

  Skövde

  Advokatbyrån har lunchstängt mellan 12.00-13.00