Skadeståndsrätt

Skadeståndet är centralt och förekommer såväl utanför avtal, såsom vid brott eller annat skadegörande från tredje man, som vid de allra flesta typer av avtal. Vi biträder med alla förekommande typer av skadeståndskrav. Vi åtar oss även ärenden som avser personskadereglering i anledning av trafikolycka eller patientskada.