Skadeståndsrätt

Skadeståndet är centralt och förekommer såväl utanför avtal, såsom vid brott eller annat skadegörande från tredje man, som vid de allra flesta typer av avtal. Vi biträder med alla förekommande typer av skadeståndskrav. Vi åtar oss även ärenden som avser personskadereglering i anledning av trafikolycka eller patientskada.


Relaterade nyheter

En ansökan om resning i ett tvistemål har getts in till Skånska hovrätten

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd

Göta Hovrätt har den 16 oktober 2019 meddelat prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Mikael Sjövall och SEB.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder pojke i skadeståndsmål mot HVB-hem i Laxå

Ombud för pojken är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Mikael Sjövall har framställt ett skadeståndskrav mot staten i anledning av domstolarnas handläggning i konkursmålen mellan SEB och Sjövall och dennes fastighetsbolag KLM Fastigheter AB

Ombud för Mikael Sjövall är advokaterna Anders Bohmansson och Lennart Olsson, Stockholm.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer