Biträde i brottmål

Vi försvarar dig när du blir misstänkt eller åtalad för brott. Tänk på att efterfråga oss så tidigt som möjligt, gärna innan det första polisförhöret eller eventuell häktningsförhandling hållits. När man som försvarare får vara med från början kan man påverka mer och lättare åstadkomma ett bra resultat i form av nedlagd förundersökning, försättande på fri fot, en friande dom eller en mildare brottsrubricering.


Vi åtar oss även efter överenskommelse uppdrag som ”privat” försvarare. Detta kan aktualiseras om du av någon anledning inte kan få en offentlig försvarare förordnad. Exempel på sådana situationer kan vara att tingsrätten anser att du inte har behov av en försvarare överhuvudtaget eller att du vill byta ut en offentlig försvarare mot en annan men av någon anledning nekats detta.


Kontakta oss så ordnar vi med begäran om att du ska få en offentlig försvarare utsedd eller i förekommande fall med att byta ut en försvarare som du är missnöjd med.


Vi biträder i alla typer av brottmål, även EKO-brott. På Bohmansson & CO kan även hjälpa till med resningsansökningar. Vi åtar oss också uppdrag som målsägandebiträde.


För information om förfarandet vid gripande, anhållande och häktning resp. huvudförhandling i brottmål se polisen.se


Relaterade nyheter

Idag avslutas rättegången mot fyra män som åtalats för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Försvarare för en av männen är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

En resningsansökan gällande mordet på Fatima Berggren i Västerås har idag getts in till Högsta domstolen

I dom av den 15 mars 2019 i tingsrättens mål nr B 448-17 dömde Västmanlands tings-rätt Kent Larsson för att ha mördat och stycket Fatima Berggren i Västerås den 18-20 maj 2017.

Läs mer

Örebro tingsrätt frikänner ung kvinna från åtal för försök till mord

Försvarare för den tilltalade var Anders Bohmansson.

Läs mer

Göta hovrätt sänker straffet för man dömd för narkotikabrott och grovt narkotikabrott

Försvarare för mannen var advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Göta hovrätt sänker straffet för dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro.

Försvarare var Advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Idag börjar rättegången avseende dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro i mars i år

Idag börjar rättegången avseende dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro

Läs mer

Rättegången gällande ”Trapphusmordet” har inletts

Försvarare för den misstänkte är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Den 25 oktober 2022 inleds rättegången i Södertörns tingsrätt gällande grovt vapenbrott och förberedelse till mord i bl. a. Visätra i Huddinge i augusti i år

Försvarare för en av männen är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Resningsansökan gällande mord

Advokat Anders Bohmansson har påbörjat arbetet med en resningsansökan.

Läs mer

Göta hovrätts dom gällande mordförsök i Örebro i juli 2021 har överklagats till Högsta domstolen med åberopande av att grund för resning föreligger

Försvarare för kvinnan är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Den 27 maj 2022 inleds rättegången i Skaraborgs tingsrätt gällande grovt rån i Falköping i december förra året

Försvarare för en av de tilltalade är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Örebro tingsrätt frikänner man från åtal för grov våldtäkt mot barn i flertalet fall

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för grov våldtäkt mot en liten flicka vid ett stort antal tillfällen under flera års tid.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Karlskoga-mordet

Den 8 december 2023 beslutade Örebro tingsrätt att häkta en man som på sannolika skäl misstänkt för mord i Karlskoga den 3 december 2023.

Läs mer

Göta hovrätt sänker straff för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Bohmansson & Co har biträtt en man med att överklaga Örebro tingsrätts dom i vilken han dömts till tre års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för sitt deltagande i Påskupploppet i Sveaparken i Örebro.

Läs mer

Örebro tingsrätt frikänner två män från åtal för rån

Två män frias från åtal för rån mot en annan man.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder en av fem tilltalade i rättegång gällande bl. a. grovt vapenbrott och grov vapensmuggling

Den 3 juni 2024 inleddes en rättegång i Västmanlands tingsrätt som är planerad att pågå under sex dagar.

Läs mer

Skaraborgs tingsrätt frikänner två kvinnor från åtal för misshandel

Bohmansson & Co har biträtt en av två kvinnor som åtalats för att ha misshandlat två andra kvinnor.

Läs mer