Biträde i brottmål

Vi försvarar dig när du blir misstänkt eller åtalad för brott. Tänk på att efterfråga oss så tidigt som möjligt, gärna innan det första polisförhöret eller eventuell häktningsförhandling hållits. När man som försvarare får vara med från början kan man påverka mer och lättare åstadkomma ett bra resultat i form av nedlagd förundersökning, försättande på fri fot, en friande dom eller en mildare brottsrubricering.


Vi åtar oss även efter överenskommelse uppdrag som ”privat” försvarare. Detta kan aktualiseras om du av någon anledning inte kan få en offentlig försvarare förordnad. Exempel på sådana situationer kan vara att tingsrätten anser att du inte har behov av en försvarare överhuvudtaget eller att du vill byta ut en offentlig försvarare mot en annan men av någon anledning nekats detta.


Kontakta oss så ordnar vi med begäran om att du ska få en offentlig försvarare utsedd eller i förekommande fall med att byta ut en försvarare som du är missnöjd med.


Vi biträder i alla typer av brottmål, även EKO-brott. På Bohmansson & CO kan även hjälpa till med resningsansökningar. Vi åtar oss också uppdrag som målsägandebiträde.


För information om förfarandet vid gripande, anhållande och häktning resp. huvudförhandling i brottmål se polisen.se