Familjerätt

Inte sällan uppstår konflikter i samband med skilsmässa eller separation. Konflikter kan även uppkomma beträffande rätten till arv. Vi ger råd och biträde i övrigt inom hela den ekonomiska familjerätten. Det kan exempelvis gälla tvister angående bodelning eller testamente eller om rätten till arv i övrigt. Vi kan också åta oss uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Vi biträder även i tvister eller andra ärenden som avser vårdnad om barn, barns boende eller umgänge med barn. Kontakta oss så undersöker vi om du kan erhålla rättshjälp eller rättsskydd.

Vi biträder även dig eller någon i din familj i ärenden på socialrättens område, d v s i frågor om tvångsvård enligt ”tvångslagarna”, LVM, LVU och LPT. Du kan begära någon av oss som offentligt biträde hos förvaltningsrätten. Du kan även anlita oss privat om du trots begäran inte skulle beviljas ett offentligt biträde. Kontakta oss om du har frågor inom familjerätt.


Relaterade nyheter

Advokatfirman Bohmansson & Co har biträtt två polska medborgare i ärende gällande återkrav av föräldrapenning

Ombud för förmånstagarna var jurist Agnes Axelsson

Läs mer

Bohmansson & Co biträder klienter i arvstvist inför Göteborgs tingsrätt

Ombud för svarandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder arvingar i tvist med gåvotagare

Bohmansson & Co biträder två arvingar i tvist gällande det s k förstärkta laglottsskyddet.

Läs mer