Läs mer om Anders

2021-01-09

Bohmansson & Co biträder flera klienter inför Göteborgs tingsrätt i en tvist gällande rätten till arv.

Tvisten aktualiserar ett flertal frågor såsom beträffande tolkning av testamente, tillämpning av reglerna avseende det s.k. förstärkta laglottsskyddet samt bröstarvinges rätt till efterarv.

Ombud för svarandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co söker jurister

Advokatfirman Bohmansson & Co letar efter en eller två jurister med stationering i Örebro.

Läs mer

Sjövall-rättegången fortsätter i hovrätten

Huvudförhandlingen i mångmiljonmålet börjar den 21 februari och avslutas den 26 februari 2021.

Läs mer