Läs mer om Anders

2021-01-09

Bohmansson & Co biträder flera klienter inför Göteborgs tingsrätt i en tvist gällande rätten till arv.

Tvisten aktualiserar ett flertal frågor såsom beträffande tolkning av testamente, tillämpning av reglerna avseende det s.k. förstärkta laglottsskyddet samt bröstarvinges rätt till efterarv.

Ombud för svarandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer