Läs mer om Anders

2021-01-09

Bohmansson & Co biträder flera klienter inför Göteborgs tingsrätt i en tvist gällande rätten till arv.

Tvisten aktualiserar ett flertal frågor såsom beträffande tolkning av testamente, tillämpning av reglerna avseende det s.k. förstärkta laglottsskyddet samt bröstarvinges rätt till efterarv.

Ombud för svarandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer