Läs mer om Anders

2021-01-09

Bohmansson & Co biträder flera klienter inför Göteborgs tingsrätt i en tvist gällande rätten till arv.

Tvisten aktualiserar ett flertal frågor såsom beträffande tolkning av testamente, tillämpning av reglerna avseende det s.k. förstärkta laglottsskyddet samt bröstarvinges rätt till efterarv.

Ombud för svarandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer