Läs mer om Anders

2021-05-24

En ansökan om stämning på Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag gavs idag in till Stockholms tingsrätt. Tvisten gäller tolkning av försäkringsvillkor och försäkringstagarens rätt till försäkringsersättning i anledning av sjukfall.
Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson

Läs även

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer