Läs mer om Anders

2021-05-24

En ansökan om stämning på Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag gavs idag in till Stockholms tingsrätt. Tvisten gäller tolkning av försäkringsvillkor och försäkringstagarens rätt till försäkringsersättning i anledning av sjukfall.
Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer