Läs mer om Anders

2021-05-24

En ansökan om stämning på Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag gavs idag in till Stockholms tingsrätt. Tvisten gäller tolkning av försäkringsvillkor och försäkringstagarens rätt till försäkringsersättning i anledning av sjukfall.
Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson

Läs även

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer