Läs mer om Anders

2021-05-24

En ansökan om stämning på Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag gavs idag in till Stockholms tingsrätt. Tvisten gäller tolkning av försäkringsvillkor och försäkringstagarens rätt till försäkringsersättning i anledning av sjukfall.
Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson

Läs även

Bohmansson & Co biträder försäkringstagare i tvist med Länsförsäkringar Bergslagen

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Advokatfirman Bohmansson & Co har biträtt två polska medborgare i ärende gällande återkrav av föräldrapenning

Ombud för förmånstagarna var jurist Agnes Axelsson

Läs mer