Läs mer om vår verksamhet

2021-08-12

Vi har glädjen att meddela att Philip Oxelbark den 1 september tillträder en tjänst som biträdande jurist hos Bohmansson & Co.

Philip kommer närmast från Familjens Jurist i Örebro där han varit verksam såsom jurist sedan 2018.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer