Läs mer om vår verksamhet

2021-08-12

Vi har glädjen att meddela att Philip Oxelbark den 1 september tillträder en tjänst som biträdande jurist hos Bohmansson & Co.

Philip kommer närmast från Familjens Jurist i Örebro där han varit verksam såsom jurist sedan 2018.

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer