Läs mer om vår verksamhet

2021-08-12

Vi har glädjen att meddela att Philip Oxelbark den 1 september tillträder en tjänst som biträdande jurist hos Bohmansson & Co.

Philip kommer närmast från Familjens Jurist i Örebro där han varit verksam såsom jurist sedan 2018.

Läs även

Bohmansson & Co biträder försäkringstagare i tvist med Länsförsäkringar Bergslagen

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Advokatfirman Bohmansson & Co har biträtt två polska medborgare i ärende gällande återkrav av föräldrapenning

Ombud för förmånstagarna var jurist Agnes Axelsson

Läs mer