Läs mer om Anders här

2021-09-13

En resningsansökan gällande mordet på Fatima Berggren i Västerås har idag getts in till Högsta domstolen

I dom av den 15 mars 2019 i tingsrättens mål nr B 448-17 dömde Västmanlands tingsrätt Kent Larsson för att ha mördat och styckat Fatima Berggren i Västerås den 18 – 20 maj 2017. Kent Larsson dömdes mot sitt nekande till mord, brott mot griftefrid samt bedrägeri till fängelse i 16 år. Efter att Kent Larsson överklagat tingsrättens dom till hovrätten fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom i dom den 20 juni 2019 i hovrättens mål nr B 3803-19. Därefter överklagade Kent Larsson hovrättens dom till Högsta domstolen som inte meddelade prövningstillstånd.

Advokat Anders Bohmansson har idag i egenskap av ombud för Kent Larsson till Högsta domstolen gett in en resningsansökan gällande mordet på Fatima Berggren.

Resningsansökan bygger på nya vittnen som uppgett sig ha sett Fatima Berggren i livet den 19 maj 2017 och senare, samt på de slutsatser som, i ljuset av de nya vittnesuppgifterna, kan dras av teknisk och övrig bevisning som domstolarna haft tillgång till.

Ansökan om resning (PDF)

Tingsrätten och hovrättens domar (PDF)

Läs artikel i mittmedia (PDF)

Läs mer på Expressen

Läs mer på Sala Allehanda

Läs även

Idag avslutas rättegången mot fyra män som åtalats för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Försvarare för en av männen är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Ny medarbetare till Bohmansson & Co

Bohmansson & Co har anställt Evelina Gryth som biträdande jurist

Läs mer