Läs mer om Anders

2021-10-27

Örebro tingsrätt dömde en man för narkotikabrott och grovt narkotikabrott till fängelse i fyra år. Göta hovrätt har i dom den 21 oktober 2021 sänkt straffet till fängelse i tre år.

Försvarare för mannen var advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer