Läs mer om Anders

2021-10-27

Örebro tingsrätt dömde en man för narkotikabrott och grovt narkotikabrott till fängelse i fyra år. Göta hovrätt har i dom den 21 oktober 2021 sänkt straffet till fängelse i tre år.

Försvarare för mannen var advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer