Läs mer om Anders

2021-10-27

Örebro tingsrätt dömde en man för narkotikabrott och grovt narkotikabrott till fängelse i fyra år. Göta hovrätt har i dom den 21 oktober 2021 sänkt straffet till fängelse i tre år.

Försvarare för mannen var advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Göta hovrätts dom gällande mordförsök i Örebro i juli 2021 har överklagats till Högsta domstolen med åberopande av att grund för resning föreligger

Försvarare för kvinnan är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder pojke i skadeståndsmål mot HVB-hem i Laxå

Ombud för pojken är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer