Läs mer om Anders och Agnes

2021-12-02

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med en ansökan om resning i en tvist med Sparbanken Skåne. Tvisten gäller huvudmannens rätt till skadestånd från banken i anledning av påstått brott mot banksekretessen från bankens sida vilket görs gällande ska ha orsakat ekonomisk skada för entreprenören. Resningsansökan grundas på påståenden från flera olika personer att ett vittne ska ha avgivit falsk utsaga under huvudförhandlingen i tingsrätten vilket ska ha inverkat på målets utgång till entreprenörens nackdel. Resningsansökan ska prövas av Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs även

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer