Läs mer om Anders och Agnes

2021-12-02

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med en ansökan om resning i en tvist med Sparbanken Skåne. Tvisten gäller huvudmannens rätt till skadestånd från banken i anledning av påstått brott mot banksekretessen från bankens sida vilket görs gällande ska ha orsakat ekonomisk skada för entreprenören. Resningsansökan grundas på påståenden från flera olika personer att ett vittne ska ha avgivit falsk utsaga under huvudförhandlingen i tingsrätten vilket ska ha inverkat på målets utgång till entreprenörens nackdel. Resningsansökan ska prövas av Hovrätten över Skåne och Blekinge.


Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs även

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer