Läs mer om Anders och Agnes

2021-12-02

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med en ansökan om resning i en tvist med Sparbanken Skåne. Tvisten gäller huvudmannens rätt till skadestånd från banken i anledning av påstått brott mot banksekretessen från bankens sida vilket görs gällande ska ha orsakat ekonomisk skada för entreprenören. Resningsansökan grundas på påståenden från flera olika personer att ett vittne ska ha avgivit falsk utsaga under huvudförhandlingen i tingsrätten vilket ska ha inverkat på målets utgång till entreprenörens nackdel. Resningsansökan ska prövas av Hovrätten över Skåne och Blekinge.


Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs även

Göta hovrätts dom gällande mordförsök i Örebro i juli 2021 har överklagats till Högsta domstolen med åberopande av att grund för resning föreligger

Försvarare för kvinnan är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder pojke i skadeståndsmål mot HVB-hem i Laxå

Ombud för pojken är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer