Läs mer om Anders

2021-12-06

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist om bättre rätt till aktier. Tvisten avser bl. a. tvesala av aktier i ett ”kupongbolag” och aktualiserar dels tillämpning av aktiebolagslagens regler om förköpsrätt, dels frågan vilket av två konkurrerande förvärv avseende aktierna som har företräde framför det andra.
Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer