Läs mer om Anders

2021-12-06

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist om bättre rätt till aktier. Tvisten avser bl. a. tvesala av aktier i ett ”kupongbolag” och aktualiserar dels tillämpning av aktiebolagslagens regler om förköpsrätt, dels frågan vilket av två konkurrerande förvärv avseende aktierna som har företräde framför det andra.
Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer