Läs mer om Anders

2021-12-06

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist om bättre rätt till aktier. Tvisten avser bl. a. tvesala av aktier i ett ”kupongbolag” och aktualiserar dels tillämpning av aktiebolagslagens regler om förköpsrätt, dels frågan vilket av två konkurrerande förvärv avseende aktierna som har företräde framför det andra.
Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer