Läs mer om Anders

2022-02-25

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist gällande leasingavtal. Tvisten gäller frågan om leasegivarens förtida hävning av avtalet var befogad samt dennes eventuella rätt till skadestånd för uppkommen skada. Tvisten aktualiserar även frågan om leasegivaren varit medvållande till den uppkomna skadan och om detta föranleder jämkning av eventuellt skadestånd.
 
Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer