Läs mer om Anders

2022-02-25

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist gällande leasingavtal. Tvisten gäller frågan om leasegivarens förtida hävning av avtalet var befogad samt dennes eventuella rätt till skadestånd för uppkommen skada. Tvisten aktualiserar även frågan om leasegivaren varit medvållande till den uppkomna skadan och om detta föranleder jämkning av eventuellt skadestånd.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer