Läs mer om Anders

2022-03-28

Bohmansson & Co biträder pojke i skadeståndsmål mot HVB-hem i Laxå. Målet gäller frågan om HVB-hemmet ådragit sig skadeståndsskyldighet på grund av personalens bristande tillsyn över pojken vid ett drunkningstillbud på en badplats vid vilket denne ådrog sig allvarliga och livsvariga skador.
 
Sverigesradio.se – ”Drunkningstillbudet Lex Sarah-anmäls”
 
Ombud för pojken är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Mikael Sjövall har framställt ett skadeståndskrav mot staten i anledning av domstolarnas handläggning i konkursmålen mellan SEB och Sjövall och dennes fastighetsbolag KLM Fastigheter AB

Ombud för Mikael Sjövall är advokaterna Anders Bohmansson och Lennart Olsson, Stockholm.

Läs mer

Bohmansson & Co söker nya medarbetare – Har du det som krävs?

Välkommen med din ansökan!

Läs mer