Läs mer om Anders

2022-03-28

Bohmansson & Co biträder pojke i skadeståndsmål mot HVB-hem i Laxå. Målet gäller frågan om HVB-hemmet ådragit sig skadeståndsskyldighet på grund av personalens bristande tillsyn över pojken vid ett drunkningstillbud på en badplats vid vilket denne ådrog sig allvarliga och livsvariga skador.
 
Sverigesradio.se – ”Drunkningstillbudet Lex Sarah-anmäls”
 
Ombud för pojken är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer