Läs mer om Anders

2022-03-28

Bohmansson & Co biträder pojke i skadeståndsmål mot HVB-hem i Laxå. Målet gäller frågan om HVB-hemmet ådragit sig skadeståndsskyldighet på grund av personalens bristande tillsyn över pojken vid ett drunkningstillbud på en badplats vid vilket denne ådrog sig allvarliga och livsvariga skador.

Sverigesradio.se – ”Drunkningstillbudet Lex Sarah-anmäls”

Ombud för pojken är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer