Läs mer om Anders

2022-03-28

Bohmansson & Co biträder pojke i skadeståndsmål mot HVB-hem i Laxå. Målet gäller frågan om HVB-hemmet ådragit sig skadeståndsskyldighet på grund av personalens bristande tillsyn över pojken vid ett drunkningstillbud på en badplats vid vilket denne ådrog sig allvarliga och livsvariga skador.

Sverigesradio.se – ”Drunkningstillbudet Lex Sarah-anmäls”

Ombud för pojken är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer