Läs mer om Anders

2022-05-09

I dom den 11 april 2022 dömde Göta hovrätt, med ändring av tingsrättens friande dom, en ung kvinna till åtta års fängelse för försök till mord. Domen har överklagats till Högsta domstolen. Som grund för överklagandet har åberopats att målsäganden ändrat sin berättelse och lämnat nya uppgifter om hur denne tillfogats sina skador.

 

Försvarare för kvinnan är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer