Läs mer om Anders

2022-05-09

I dom den 11 april 2022 dömde Göta hovrätt, med ändring av tingsrättens friande dom, en ung kvinna till åtta års fängelse för försök till mord. Domen har överklagats till Högsta domstolen. Som grund för överklagandet har åberopats att målsäganden ändrat sin berättelse och lämnat nya uppgifter om hur denne tillfogats sina skador.

 

Försvarare för kvinnan är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer