Läs mer om Anders

2022-05-09

I dom den 11 april 2022 dömde Göta hovrätt, med ändring av tingsrättens friande dom, en ung kvinna till åtta års fängelse för försök till mord. Domen har överklagats till Högsta domstolen. Som grund för överklagandet har åberopats att målsäganden ändrat sin berättelse och lämnat nya uppgifter om hur denne tillfogats sina skador.

 

Försvarare för kvinnan är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Mikael Sjövall har framställt ett skadeståndskrav mot staten i anledning av domstolarnas handläggning i konkursmålen mellan SEB och Sjövall och dennes fastighetsbolag KLM Fastigheter AB

Ombud för Mikael Sjövall är advokaterna Anders Bohmansson och Lennart Olsson, Stockholm.

Läs mer

Bohmansson & Co söker nya medarbetare – Har du det som krävs?

Välkommen med din ansökan!

Läs mer