Läs mer om Anders

2022-05-09

I dom den 11 april 2022 dömde Göta hovrätt, med ändring av tingsrättens friande dom, en ung kvinna till åtta års fängelse för försök till mord. Domen har överklagats till Högsta domstolen. Som grund för överklagandet har åberopats att målsäganden ändrat sin berättelse och lämnat nya uppgifter om hur denne tillfogats sina skador.

 

Försvarare för kvinnan är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer