Läs mer om Anders

2022-05-09

I dom den 11 april 2022 dömde Göta hovrätt, med ändring av tingsrättens friande dom, en ung kvinna till åtta års fängelse för försök till mord. Domen har överklagats till Högsta domstolen. Som grund för överklagandet har åberopats att målsäganden ändrat sin berättelse och lämnat nya uppgifter om hur denne tillfogats sina skador.

 

Försvarare för kvinnan är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer