Läs mer om Anders

2022-05-27

Nu börjar rättegången avseende ett rån i en bostad i Falköping i december förra året. Åtalet avser grovt rån mot fyra tilltalade personer och huvudförhandlingen är planerad att pågå i tre dagar.

 

Försvarare för en av de tilltalade är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer