Välkommen med din ansökan!

2022-06-10

Bohmansson & Co söker biträdande jurister till hösten.
 
Du har goda juridiska kunskaper och är antingen nyutexaminerad eller har erfarenhet från domstol eller advokatbyrå.
 
Välkommen med din ansökan!

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer