Läs mer om Anders och Agnes

2022-07-23

Tvisten gällde frågan om kommunen upplåtit en kajplats för en pråm i Askersunds hamn. Efter att kommunen försökt att avhysa pråmen från hamnen har Kronofogden ogillat kommunens ansökan om särskild handräckning.

Ombud för entreprenören var advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer