Läs mer om Anders och Agnes

2022-07-23

Tvisten gällde frågan om kommunen upplåtit en kajplats för en pråm i Askersunds hamn. Efter att kommunen försökt att avhysa pråmen från hamnen har Kronofogden ogillat kommunens ansökan om särskild handräckning.

Ombud för entreprenören var advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer