2022-09-21

Advokatfirman Bohmansson & Co AB har nu kontor med mottagningsmöjlighet även i Karlskoga. Vi finns i nyöppnade LPD Office på adressen Kungsvägen 35. Välkomna!

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer