2022-09-21

Advokatfirman Bohmansson & Co AB har nu kontor med mottagningsmöjlighet även i Karlskoga. Vi finns i nyöppnade LPD Office på adressen Kungsvägen 35. Välkomna!

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer