Läs mer om Anders och Agnes

2022-09-28

Bohmansson & Co biträder en bostadsrättshavare i tvist med en bostadsförening. Tvisten gäller frågan om bostadsrättsföreningen kan göra gällande en viss av föreningens styrelse beslutad avgiftshöjning eller om styrelsens beslut att höja avgiften är ogiltigt då det i praktiken innebär en ändring av andelstalen i strid med föreningsstämmans exklusiva kompetens att besluta om sådana ändringar.

 

Ombud för bostadsrättshavaren är advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs även

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer