Läs mer om Anders och Agnes

2022-09-28

Bohmansson & Co biträder en bostadsrättshavare i tvist med en bostadsförening. Tvisten gäller frågan om bostadsrättsföreningen kan göra gällande en viss av föreningens styrelse beslutad avgiftshöjning eller om styrelsens beslut att höja avgiften är ogiltigt då det i praktiken innebär en ändring av andelstalen i strid med föreningsstämmans exklusiva kompetens att besluta om sådana ändringar.

 

Ombud för bostadsrättshavaren är advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs även

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer