Läs mer om Anders och Agnes

2022-09-28

Bohmansson & Co biträder en bostadsrättshavare i tvist med en bostadsförening. Tvisten gäller frågan om bostadsrättsföreningen kan göra gällande en viss av föreningens styrelse beslutad avgiftshöjning eller om styrelsens beslut att höja avgiften är ogiltigt då det i praktiken innebär en ändring av andelstalen i strid med föreningsstämmans exklusiva kompetens att besluta om sådana ändringar.

 

Ombud för bostadsrättshavaren är advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer