Läs mer om Anders

2022-10-24

Den 25 oktober börjar en rättegång i Södertörns tingsrätt mot två män som står åtalade för grovt vapenbrott och förberedelse till mord. Åklagaren har gjort gällande att gärningarna har samband med tidigare dödsskjutningar och att de har kopplingar till de s.k. Flemingsbergs- och Visätra-nätverken.

Försvarare för en av männen är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer