Läs mer om Anders

2022-10-24

Den 25 oktober börjar en rättegång i Södertörns tingsrätt mot två män som står åtalade för grovt vapenbrott och förberedelse till mord. Åklagaren har gjort gällande att gärningarna har samband med tidigare dödsskjutningar och att de har kopplingar till de s.k. Flemingsbergs- och Visätra-nätverken.

Försvarare för en av männen är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co biträder en av fem tilltalade i rättegång gällande bl. a. grovt vapenbrott och grov vapensmuggling

Den 3 juni 2024 inleddes en rättegång i Västmanlands tingsrätt som är planerad att pågå under sex dagar.

Läs mer

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer