Läs mer om Anders

2022-10-24

Bohmansson & Co biträder en konsument som köpt en bil från en bilhandlare. Sedan det visat sig att bilhandlaren förvärvat bilen från en annan bilhandlare som förfogat över bilen i strid med villkoren för ett avtal med bilens ursprunglige ägare har uppkommit tvist om vem av köparen och den ursprunglige ägaren som har bättre rätt till bilen.
 
Tvisten aktualiserar dels frågan om den ursprunglige ägaren till fordonet frånhänts detta genom visst brott, dels frågan om omständigheterna vid köpet var sådana att köparen kan anses ha gjort ett godtrosförvärv avseende bilen.
 
Ombud för svaranden är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer