Läs mer om Anders

2022-11-17

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar. Konkurs-ärendena aktualiserar dels frågan om obeståndspresumtionen i 2 kap. 9 § konkurslagen är tillämplig på den grunden att konkurssökanden haft klara och förfallna fordringar på gäldenärerna vid tid-punkten för betalningsanmaningen, dels frågan om konkurssökanden eljest styrkt att gäldenärerna är på obestånd i konkurslagens mening.

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer