Läs mer om Anders

2022-11-17

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar. Konkurs-ärendena aktualiserar dels frågan om obeståndspresumtionen i 2 kap. 9 § konkurslagen är tillämplig på den grunden att konkurssökanden haft klara och förfallna fordringar på gäldenärerna vid tid-punkten för betalningsanmaningen, dels frågan om konkurssökanden eljest styrkt att gäldenärerna är på obestånd i konkurslagens mening.

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co har nytt kontor i Skövde

Advokatfirman Bohmansson & Co har etablerat sig i Skövde. Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Stationsgatan 7-9!

Läs mer

Göta hovrätt sänker straff för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Bohmansson & Co har biträtt en man med att överklaga Örebro tingsrätts dom i vilken han dömts till tre års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för sitt deltagande i Påskupploppet i Sveaparken i Örebro.

Läs mer