Läs mer om Anders

2022-11-17

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar. Konkurs-ärendena aktualiserar dels frågan om obeståndspresumtionen i 2 kap. 9 § konkurslagen är tillämplig på den grunden att konkurssökanden haft klara och förfallna fordringar på gäldenärerna vid tid-punkten för betalningsanmaningen, dels frågan om konkurssökanden eljest styrkt att gäldenärerna är på obestånd i konkurslagens mening.


Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Den 25 oktober 2022 inleds rättegången i Södertörns tingsrätt gällande grovt vapenbrott och förberedelse till mord i bl. a. Visätra i Huddinge i augusti i år

Försvarare för en av männen är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer