Läs mer om Anders

2022-11-17

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar. Konkurs-ärendena aktualiserar dels frågan om obeståndspresumtionen i 2 kap. 9 § konkurslagen är tillämplig på den grunden att konkurssökanden haft klara och förfallna fordringar på gäldenärerna vid tid-punkten för betalningsanmaningen, dels frågan om konkurssökanden eljest styrkt att gäldenärerna är på obestånd i konkurslagens mening.

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer