Läs mer om Anders & Philip

2022-12-05

Ångermanlands tingsrätt har i beslut den 5 december 2022 avslagit O’Learys (O’Learys Trademark AB) konkursansökan på en av sina franchisetagare Sportbaren i Ö-Vik AB.

Tingsrätten skriver i beslutet att de invändningar Sportbaren anfört innan O’Learys betalningsanmaning, såsom avsaknad av dekor och utebliven marknadsföring, inte kan anses som uppenbart obefogade invändningar, varför den betalningsanmaning som skickats ut inte kan ligga till grund för en presumtion att Sportbaren är på obestånd. Tingsrätten fann även att O’Learys inte visat att Sportbaren är på obestånd.

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer