Läs mer om Anders & Philip

2022-12-05

Ångermanlands tingsrätt har i beslut den 5 december 2022 avslagit O’Learys (O’Learys Trademark AB) konkursansökan på en av sina franchisetagare Sportbaren i Ö-Vik AB.

Tingsrätten skriver i beslutet att de invändningar Sportbaren anfört innan O’Learys betalningsanmaning, såsom avsaknad av dekor och utebliven marknadsföring, inte kan anses som uppenbart obefogade invändningar, varför den betalningsanmaning som skickats ut inte kan ligga till grund för en presumtion att Sportbaren är på obestånd. Tingsrätten fann även att O’Learys inte visat att Sportbaren är på obestånd.

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer