Läs mer om Anders

2023-02-22

 
Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med Sparbanken Rekarne i Eskilstuna. Tvisten gäller dels frågan om Banken haft rätt att säga upp kundens bankkonton i förtid med stöd av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dels frågan om Banken genom agerandet ådragit sig skadeståndsskydighet gentemot kontohavaren.
 
Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Idag avslutas rättegången mot fyra män som åtalats för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Försvarare för en av männen är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Ny medarbetare till Bohmansson & Co

Bohmansson & Co har anställt Evelina Gryth som biträdande jurist

Läs mer