Läs mer om Anders

2023-02-22

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med Sparbanken Rekarne i Eskilstuna. Tvisten gäller dels frågan om Banken haft rätt att säga upp kundens bankkonton i förtid med stöd av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dels frågan om Banken genom agerandet ådragit sig skadeståndsskydighet gentemot kontohavaren.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer