2023-04-17

Bohmansson & Co biträder en tidigare ställföreträdare för ett aktiebolag angående eventuellt ställföreträdaransvar enligt skatteförfarandelagen.

Skatteverket har begärt att förvaltningsrätten ska förplikta företrädaren att solidariskt med bolaget betala utgående mervärdesskatt med ett visst belopp.

Ställföreträdaren har bestritt Skatteverkets ansökan och invänt dels att bolaget haft rätt till vissa deklarerade skatteavdrag, dels att ställföreträdaren inte, såsom görs gällande, agerat grovt oaktsamt då denne med fog uppskattat bolagets skatteskulder till lägre belopp än de belopp som beslutats i Skatteverkets skönstaxering.

Ombud för ställföreträdaren är jurist Philip Oxelbark.

Läs även

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer