2023-05-09

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord. De ska även betala skadestånd till målsäganden med 268 900 kr.

Målsägandebiträde för målsäganden var advokat Anders Bohmansson.   

Läs även

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör mot Skatteverket angående personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skatteskulder

Bohmansson & Co biträder en tidigare ställföreträdare för ett aktiebolag angående eventuellt ställföreträdaransvar enligt skatteförfarandelagen.

Läs mer