2023-06-12

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med en privatperson som beställt byggledning samt upphandling av byggtjänster av företaget. Tvisten gäller frågan om skäligt pris för de utförda tjänst-erna samt entreprenörens eventuella ansvar för påstådda fel i utfört arbete. Tvisten aktualiserar även dels frågan om beställaren haft rätt att häva parternas avtal, dels frågan om entreprenören haft rätt att avhjälpa påstådda fel i utfört arbete.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer