2023-06-12

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med en privatperson som beställt byggledning samt upphandling av byggtjänster av företaget. Tvisten gäller frågan om skäligt pris för de utförda tjänst-erna samt entreprenörens eventuella ansvar för påstådda fel i utfört arbete. Tvisten aktualiserar även dels frågan om beställaren haft rätt att häva parternas avtal, dels frågan om entreprenören haft rätt att avhjälpa påstådda fel i utfört arbete.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co har nytt kontor i Skövde

Advokatfirman Bohmansson & Co har etablerat sig i Skövde. Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Stationsgatan 7-9!

Läs mer

Göta hovrätt sänker straff för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Bohmansson & Co har biträtt en man med att överklaga Örebro tingsrätts dom i vilken han dömts till tre års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för sitt deltagande i Påskupploppet i Sveaparken i Örebro.

Läs mer