2023-06-16

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för grov våldtäkt mot en liten flicka vid ett stort antal tillfällen under flera års tid. Örebro tingsrätt har i dom den 14 juni 2023 frikänt mannen och ogillat flickans skadeståndskrav om 3 075 000 kr.

Försvarare för mannen var advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer