2023-06-16

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för grov våldtäkt mot en liten flicka vid ett stort antal tillfällen under flera års tid. Örebro tingsrätt har i dom den 14 juni 2023 frikänt mannen och ogillat flickans skadeståndskrav om 3 075 000 kr.

Försvarare för mannen var advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer