2023-07-12

Bohmansson & Co biträder två arvingar i tvist gällande det s k förstärkta laglottsskyddet. Efter att arvlåtaren i livstiden lämnat en gåva värd ett betydande belopp till en organisation har arvingarna gjort gällande att gåvan kränker deras respektive laglotter. Tvisten aktualiserar dels frågan om gåvotagaren måste återbära gåvan i den mån den kränker arvingarnas laglotter, dels frågan hur beloppet som ska återbäras ska bestämmas.

Ombud för arvingarna är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co har nytt kontor i Skövde

Advokatfirman Bohmansson & Co har etablerat sig i Skövde. Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Stationsgatan 7-9!

Läs mer

Göta hovrätt sänker straff för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Bohmansson & Co har biträtt en man med att överklaga Örebro tingsrätts dom i vilken han dömts till tre års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för sitt deltagande i Påskupploppet i Sveaparken i Örebro.

Läs mer