2023-07-12

Bohmansson & Co biträder två arvingar i tvist gällande det s k förstärkta laglottsskyddet. Efter att arvlåtaren i livstiden lämnat en gåva värd ett betydande belopp till en organisation har arvingarna gjort gällande att gåvan kränker deras respektive laglotter. Tvisten aktualiserar dels frågan om gåvotagaren måste återbära gåvan i den mån den kränker arvingarnas laglotter, dels frågan hur beloppet som ska återbäras ska bestämmas.

Ombud för arvingarna är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer