2023-08-29

Bohmansson & Co biträder entreprenör i en tvist med Swedbank inför Värmlands tingsrätt. Tvisten gäller frågan om banken haft rätt att omedelbart och i förtid säga upp ett aktiebolags krediter på grund av påstått betalningsdröjsmål.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer