2023-08-29

Bohmansson & Co biträder entreprenör i en tvist med Swedbank inför Värmlands tingsrätt. Tvisten gäller frågan om banken haft rätt att omedelbart och i förtid säga upp ett aktiebolags krediter på grund av påstått betalningsdröjsmål.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co har nytt kontor i Skövde

Advokatfirman Bohmansson & Co har etablerat sig i Skövde. Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Stationsgatan 7-9!

Läs mer

Göta hovrätt sänker straff för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Bohmansson & Co har biträtt en man med att överklaga Örebro tingsrätts dom i vilken han dömts till tre års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för sitt deltagande i Påskupploppet i Sveaparken i Örebro.

Läs mer