2023-08-29

Bohmansson & Co biträder entreprenör i en tvist med Swedbank inför Värmlands tingsrätt. Tvisten gäller frågan om banken haft rätt att omedelbart och i förtid säga upp ett aktiebolags krediter på grund av påstått betalningsdröjsmål.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co biträder en av fem tilltalade i rättegång gällande bl. a. grovt vapenbrott och grov vapensmuggling

Den 3 juni 2024 inleddes en rättegång i Västmanlands tingsrätt som är planerad att pågå under sex dagar.

Läs mer

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer