2023-09-15

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende. En personbil hade tagits i mät för en privatpersons skulder trots att tredje man gjort gällande bättre rätt till bilen och invänt att han lånat ut bilen till utmätningsgäldenären som hade besittning till bilen. Efter att bilägaren överklagat utmätningsbeslutet och åberopat muntlig och skriftlig bevisning upphävde Örebro tingsrätt utmätningsbeslutet i slutligt beslut den 8 september 2023.

Ombud för bilägaren var jurist Evelina Gryth.

Läs även

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med Swedbank

Bohmansson & Co biträder entreprenör i en tvist med Swedbank inför Värmlands tingsrätt.

Läs mer