2023-09-15

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende. En personbil hade tagits i mät för en privatpersons skulder trots att tredje man gjort gällande bättre rätt till bilen och invänt att han lånat ut bilen till utmätningsgäldenären som hade besittning till bilen. Efter att bilägaren överklagat utmätningsbeslutet och åberopat muntlig och skriftlig bevisning upphävde Örebro tingsrätt utmätningsbeslutet i slutligt beslut den 8 september 2023.

Ombud för bilägaren var jurist Evelina Gryth.

Läs även

Den 23 juli inleds rättegången i Karlskoga-mordet

En man har åtalats för mord alternativt synnerligen grov misshandel eller vållande till annans död.

Läs mer

Skaraborgs tingsrätt frikänner två kvinnor från åtal för misshandel

Bohmansson & Co har biträtt en av två kvinnor som åtalats för att ha misshandlat två andra kvinnor.

Läs mer