2023-09-15

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende. En personbil hade tagits i mät för en privatpersons skulder trots att tredje man gjort gällande bättre rätt till bilen och invänt att han lånat ut bilen till utmätningsgäldenären som hade besittning till bilen. Efter att bilägaren överklagat utmätningsbeslutet och åberopat muntlig och skriftlig bevisning upphävde Örebro tingsrätt utmätningsbeslutet i slutligt beslut den 8 september 2023.

Ombud för bilägaren var jurist Evelina Gryth.

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer