2023-09-15

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall. Örebro tingsrätt har i dom den 6 september 2023 ogillat samtliga åtal.

Försvarare för mannen var advokat Ellen Ingvarsson.

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer