2023-09-15

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall. Örebro tingsrätt har i dom den 6 september 2023 ogillat samtliga åtal.

Försvarare för mannen var advokat Ellen Ingvarsson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med Swedbank

Bohmansson & Co biträder entreprenör i en tvist med Swedbank inför Värmlands tingsrätt.

Läs mer