2023-10-12

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med bestridandet av en konkursansökan. Ångermanlands tingsrätt beslutade den 22 september 2023 att avvisa ansökan.

Sökanden hade enligt tingsrätten inte visat att denne hade en fordran på konkursgäldenären och därmed saknat behörighet att begära att entreprenören ska försättas i konkurs.

Ombud för entreprenören var jurist Philip Oxelbark.

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer