2023-11-03

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande. Saken gäller entreprenörens eventuella rätt avseende en fordran med förmånsrätt i konkursen. Göta hovrätt har meddelat prövningstillstånd i ärendet.

Ombud för klaganden är advokat Anders Bohmansson och jurist Evelina Gryth.

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Ångermanlands tingsrätt avvisar konkursansökan

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med bestridandet av en konkursansökan.

Läs mer