2023-12-12

Den 8 december 2023 beslutade Örebro tingsrätt att häkta en man som på sannolika skäl misstänkt för mord i Karlskoga den 3 december 2023.

Örebro tingsrätts häktningsbeslut har nu överklagats till Göta hovrätt.

Försvarare för mannen är advokat Anders Bohmansson

Läs även

Bohmansson & Co biträder en av fem tilltalade i rättegång gällande bl. a. grovt vapenbrott och grov vapensmuggling

Den 3 juni 2024 inleddes en rättegång i Västmanlands tingsrätt som är planerad att pågå under sex dagar.

Läs mer

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer