2024-01-16

Bohmansson & Co har biträtt en man med att överklaga Örebro tingsrätts dom i vilken han dömts till tre års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för sitt deltagande i Påskupploppet i Sveaparken i Örebro. Göta hovrätt har i dom den 10 januari 2024 sänkt mannens straff från tre år till två år och tre månader.

Försvarare för mannen var advokat Agnes Axelsson.

Läs även

Bohmansson & Co har nytt kontor i Skövde

Advokatfirman Bohmansson & Co har etablerat sig i Skövde. Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Stationsgatan 7-9!

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist gällande bättre rätt till aktier

Efter att aktier i ett ”kupongbolag” överlåtits med äganderättsförbehåll har köparen sålt aktierna vidare innan köpeskillingen för aktierna blivit fullt betald.

Läs mer