2024-04-16

Två män frias från åtal för rån mot en annan man. Örebro tingsrätt skriver i domen att den uppfattar att det gods som ska ha tillgripits har övergivits och att detta förfarande talar för att de åtalade männen inte haft för avsikt att behålla eller tillägna sig sakerna.

Försvarare för en av männen var advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer